Vezi oferta de locuri de muncă

Home /

2019-11-05

Normă întreagă

Contract cu durată nedeterminată


Gi Group recrutează pentru clientul său, un important producător de pulverizatoare de declanșare pentru piața de consum, Contabil Şef în Caransebeş.

Atributii:

Pregătirea declaraţiilor  fiscale

Pregătirea situaţiilor financiare anuale

Raportarea lunară către autorităţile fiscale

Coordonarea şi supervizarea tuturor activităţilor contabile din firmă

Elaborarea bilanţului contabil al companiei la sfârşitul fiecărui an financiar

Participă şi răspunde, sub semnătură, la definitivarea intocmirii bilanţului contabil şi a ansamblului de documente: contul de profit şi pierdere, situaţia activelor imobilizate, situaţia stocurilor şi producţiei in curs, situaţia creanţelor şi datoriilor

Monitorizarea şi gestionarea cheltuielilor nedeductibile şi declaraţiile privind impozitul pe profit

Participarea la acţiunile de audit şi control ale companiei

 

Cerinte:

Experienţă in contabilitate, pe o poziţie similară de minim 3 ani

Studii superioare Economice, Contabilitate sau Finanţe

Cunoştinte solide de operare PC : MC Office ( Excel şi Word)

O bună cunoastere a principiilor şi practicilor contabile, raportarea financiară  şi impozitarea

Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine pozitivă în relațiile cu oamenii din departament

Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali

 

Aşteptăm cu interes CV-ul tău la adresa de email: oana.filip@gigroup.com. Pentru mai multe detalii eşti invitat/ă să mă contactezi la numărul de telefon 0728.303.784.Accountancy & Finance (Finance Administration)

Z-Contabilitate și finanțe (administrare financiară)

357 - Timișoara

Caransebeş - Caraş-SeverinCONTACT NOW
timisoara@gigroup.com
Contabil Sef
Contract cu durată nedeterminată / Caransebeş
Locul de muncă:
Caransebeş
Locuri de muncă temporare:
Accountancy & Finance (Finance Administration)
Locuri de muncă permanente:
Z-Contabilitate și finanțe (administrare financiară)
Number of vacancies:
1
Codul de referință:
357
Biroul de referință:
Timișoara
Data ofertei locului de muncă:
2019-11-05

Gi Group recrutează pentru clientul său, un important producător de pulverizatoare de declanșare pentru piața de consum, Contabil Şef în Caransebeş.

Atributii:

Pregătirea declaraţiilor  fiscale

Pregătirea situaţiilor financiare anuale

Raportarea lunară către autorităţile fiscale

Coordonarea şi supervizarea tuturor activităţilor contabile din firmă

Elaborarea bilanţului contabil al companiei la sfârşitul fiecărui an financiar

Participă şi răspunde, sub semnătură, la definitivarea intocmirii bilanţului contabil şi a ansamblului de documente: contul de profit şi pierdere, situaţia activelor imobilizate, situaţia stocurilor şi producţiei in curs, situaţia creanţelor şi datoriilor

Monitorizarea şi gestionarea cheltuielilor nedeductibile şi declaraţiile privind impozitul pe profit

Participarea la acţiunile de audit şi control ale companiei

Cerinte:

Experienţă in contabilitate, pe o poziţie similară de minim 3 ani

Studii superioare Economice, Contabilitate sau Finanţe

Cunoştinte solide de operare PC : MC Office ( Excel şi Word)

O bună cunoastere a principiilor şi practicilor contabile, raportarea financiară  şi impozitarea

Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine pozitivă în relațiile cu oamenii din departament

Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali

Aşteptăm cu interes CV-ul tău la adresa de email: oana.filip@gigroup.com. Pentru mai multe detalii eşti invitat/ă să mă contactezi la numărul de telefon 0728.303.784.

Call us now to book an interview.
Gi Group Timișoara


Str Țebea, nr. 4
Romtelecom: 0256.431.143
RDS: 0356.710.134, 35
Fax: 0256.431.143
e-mail: timisoara@gigroup.com