INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ARTICOLUL 13 si ARTICOLUL 26 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (“GDPR”)(Marketing)

 

OPERATORII ASOCIATI:
– GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/6080/2009, CUI RO 25578361, in persona reprezentantului legal (GI);
– BARNETT MCCALL RECRUITMENT S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/2768/1999, CUI RO 11577960 in persona reprezentantului legal (BMR), ambele companii ale Gi Group (Companiile).

Adresa comuna: Romania, Bucureşti, str. Arh. Louis Blanc nr. 1, Etaj 5, Sector 1
Telefon comun: +4 021 231 53 24  Fax comun: +4 021 231 53 25
Adresa e-mail comuna: ro.privacy@gigroup.com

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Adresa: Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan în atenția “Responsabilului cu Protecția Datelor”

Adresa e-mail: dpo@gigroup.com

 

DE CE SUNT FOLOSITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI

CARE ESTE CONDIȚIA CARE FACE PRELUCRAREA LOR LEGALĂ?

ESTE OBLIGATORIE CONFERIREA DATELOR?

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE

DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

1.       Comunicări regulate de informare privind candidații

Transmiterea de comunicări regulate de informare cu privire la candidații aflați in administrare sau pentru informare directă pe baza de proceduri de contact automatizate (e-mail, sms).

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea datelor este consimțământul. Consimțământul pentru utilizarea datelor în scopurile de mai sus este complet opțional.

Până la retragerea  consimțământului
2.       Marketingul Companiilor

Trimiterea de comunicări informative si promoționale pentru serviciile oferite de Companii (munca temporara, recrutare si selecție) pentru a finaliza studii si cercetări statistice si/sau de piața, sau pentru evenimentele organizate, atât prin proceduri tradiționale de contact (scrisoare scrisa, apeluri – operator), cat si prin proceduri contractuale automate (e-mail, SMS, MMS,  sisteme de mesagerie instantanee).

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea datelor este consimțământul. Consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopurile de mai sus este complet opțional.

3.       Marketingul companiilor Gi Group

Trimiterea de comunicări informative si promoționale pentru serviciile oferite de celelalte companii ale Grupului – localizate in UE si in afară – (in special consultanta si training pentru resurse umane, outsourcing in administrarea resurselor umane, suport de relocare, recrutare si selecție personal) sau pentru a finaliza studii și cercetări statistice și/sau de piață, sau pentru evenimentele organizate, atât cu proceduri de contact tradiționale (corespondență scrisă, apeluri – operator), cât și cu proceduri contractuale automate (e-mail, SMS, MMS, sisteme de mesagerie instantanee).

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea datelor este consimțământul. Consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopurile de mai sus este complet opțional

 

Odată ce perioadele de stocare indicate mai sus au trecut (consimțământul este retras), datele personale vor fi distruse, șterse sau făcute anonime, compatibile cu procedurile tehnice de ștergere și de back-up.

 

DESTINATARII DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai de către angajații departamentelor companiei autorizați să le folosească, în măsura în care sunt angajați în desfășurarea activităților de mai sus. Acești angajați au primit instrucțiuni de operare adecvate în acest sens.

Datele dvs. personale pot fi comunicate de către Companii, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la punctul 3 de mai sus, către companiile din Grup, în România sau în străinătate.

Datele dvs. personale pot fi de asemenea prelucrate de entități externe, desemnate în mod expres ca Persoane Împuternicite, care furnizează Companiilor:

– servicii de consultanta;

– servicii privind gestionarea și întreținerea bazelor de date;

– servicii de completare;

– servicii care permit comunicarea mesajelor;

– servicii de cercetare de piață.

Lista actualizată care conține adresele este disponibilă la sediul nostru sau prin trimiterea unui e-mail la ro.privacy@gigroup.com

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate pot solicita Operatorilor Asociați accesul la date, ștergerea acestora, rectificarea datelor incorecte și adăugarea datelor incomplete, precum și restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 18 din GDPR.

Persoanele vizate au dreptul să se opună în orice moment, integral sau parțial, prelucrării datelor necesare pentru urmărirea legitimă a intereselor Operatorilor Asociați.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul, în cazul în care condițiile de exercitare a dreptului de portabilitate menționate la articolul 20 din GDPR sunt îndeplinite, să primească datele furnizate Operatorilor Asociați într-un format structurat de uz curent, care poate fi accesat de dispozitive automate, precum și dacă este fezabil din punct de vedere tehnic să le transmită altor operatori, fără restricție.

Persoanele vizate au dreptul să depună plângeri la Autoritatea de control corespunzătoare (în special în Statul Membru în care își au reședința sau locul de muncă obișnuit sau statul în care a avut loc presupusa încălcare).

Aceste drepturi pot fi exercitate în scris prin poștă, la adresa indicată mai sus sau prin e-mail la următoarea adresă: ro.privacy@gigroup.com . Atunci când cererea este transmisa pe cale electronică, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic de uz comun.

 

DREPTUL DE A SE OPUNE SCOPURILOR DE MARKETING DIRECT

Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pe care le consideră a fi prelucrate în scopuri de marketing direct, în scris prin poștă la adresa indicată mai sus și/sau prin e-mail la: ro.privacy@gigroup.com și /sau dând clic pe link-urile corespunzătoare din comunicările care le vor fi transmise.

 

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pe care le consideră a fi prelucrate în scopuri de marketing direct, în scris prin poștă la adresa indicată mai sus și/sau prin e-mail la: ro.privacy@gigroup.com și /sau dând clic pe link-urile corespunzătoare din comunicările care le vor fi transmise.

Retragerea consimțământului nu aduce atingere legalității prelucrării pe baza consimțământului pe care l-ați furnizat înainte de retragere.

 

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Transmiterea comunicărilor informative si promoționale pentru serviciile oferite de Companii, pentru finalizarea studiilor si cercetărilor statistice si/sau de piața, sau pentru evenimentele organizate, toate atât prin proceduri tradiționale de contact (scrisori poștale, apeluri telefonice), cat si prin proceduri contractuale automate (e-mail, SMS, MMS, instant sisteme de mesagerie)

Sunt de acord     O Nu sunt de acord

Transmiterea comunicărilor informative si promoționale pentru serviciile oferite de celelalte companii ale Grupului – localizate in UE si in afara – (in special consultanta si training pentru resurse umane, outsourcing in administrarea resurselor umane, suport de relocare, recrutare si selecție personal) sau pentru a finaliza studii și cercetări statistice și / sau de piață, sau pentru evenimentele organizate, toate atât cu proceduri de contact tradiționale (scrisori poștale, apeluri telefonice), cât și cu proceduri contractuale automate (e-mail, SMS, MMS, sisteme de mesagerie instantanee)

Sunt de acord     O Nu sunt de acord