INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ARTICOLUL 13 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (“GDPR”)
(FURNIZORI)

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
GI GROUP STAFFING COMPANY SRL
Cu sediul în Romania, București, Str. Arh. Louis Blanc, et. 5, Sector 1
Telefon (+4 021 231 53 24), adresă e-mail (ro.privacy@gigroup.com) (“Compania”)

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR
Piazza IV Novembre 5, 20124 Milano în atenția “Responsabilului cu Protecția Datelor”
Adresă e-mail: dpo@gigroup.com

“Date cu caracter personal” înseamnă datele care se referă la persoane fizice, astfel cum sunt utilizate de Companie, incluzând peroanele desemnate, informațiile de contact, etc., ale unui furnizor persoana fizica sau ale reprezentantului legal, ale administratorilor (care semnează contractul) și ale altor persoane de contact care operează pentru un furnizor care este un organism corporativ.

DE CE SUNT FOLOSITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI

CARE ESTE CONDIȚIA CARE FACE PRELUCRAREA LOR LEGALĂ?

ESTE OBLIGATORIE CONFERIREA DATELOR?

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE

DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

1. Stabilirea și executarea relației contractuale

– îndeplinirea contractului și executarea operațiunilor care decurg din contract;

– gestionarea administrativă și operațională a relației contractuale.

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea este dat de executarea contractului.

Temeiul juridic ce legitimizeaza prelucrarea datelor personale ale angajaților/consultanților de contact este dat de interesul legitim al Operatorului.

Furnizarea datelor este obligatorie pentru realizarea scopurilor enumerate mai sus; prin urmare, orice refuz de furnizare a datelor nu permite Operatorului să îndeplinească obligațiile contractuale.

Pe durata contractului și după încetare, pentru o perioada de 10 ani

 

 

2. Îndeplinirea obligațiilor administrative/contabile și îndeplinirea altor obligații legale

– îndeplinirea obligațiilor fiscale sau contabile si a altor obligații legale.

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea este dat de îndeplinirea unei obligații legale.

Furnizarea datelor este obligatorie pentru realizarea scopurilor enumerate mai sus; prin urmare, orice refuz de furnizare a datelor nu permite Operatorului să îndeplinească obligațiile contractuale.

Pentru timpii de stocare stabiliți de legile comune sau speciale care se aplică prelucrării efectuate în aceste scopuri.

 

 

 

 

 

3. Gestionarea disputelor si litigiilor cu furnizorii

– stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri legale și/sau amiabile, dacă este cazul, de către Operator.

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea este dat de interesul legitim al Operatorului.

Pe durata procedurilor amiabile și/sau legale, până la sfârșitul perioadei de protecție legală și/sau apel

 

 

 

Odată ce perioadele de stocare indicate mai sus au trecut, datele personale vor fi distruse, șterse sau făcute anonime, compatibile cu procedurile tehnice de ștergere și de back-up.

DESTINATARII DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai de către angajații departamentelor companiei autorizați să le folosească, în măsura în care sunt angajați în desfășurarea activităților de mai sus. Acești angajați au primit instrucțiuni de operare adecvate în acest sens. Datele personale pot fi comunicate de către Companie următoarelor entități sau categorii de entități care acționează ca Operatori individuali de date:

  • autorități de supraveghere;
  • autorități competente;
  • societăți ale Grupului din România sau din străinătate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea prelucrate de entități externe, desemnate în mod expres ca Persoane împuternicite, care furnizează Companiei:

  • servicii consultanță;
  • servicii de asigurare;
  • servicii de audit;
  • servicii de gestionare și întreținere a site-ului;
  • servicii de gestionare și întreținere a bazelor de date;
  • servicii de completare;
  • servicii care permit comunicarea mesajelor.

Lista actualizată ce conține destinatarii datelor este actualizata in permanenta si poate fi făcuta disponibilă la sediul nostru sau prin transmiterea unui e-mail la ro.privacy@gigroup.com

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate pot solicita Operatorului accesul la date, ștergerea acestora, corectarea datelor incorecte și adăugarea datelor incomplete, precum și restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 18 din GDPR.

Persoanele vizate au dreptul să se opună în orice moment, integral sau parțial, prelucrării datelor necesare pentru urmărirea legitimă a intereselor Operatorului.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul, în cazul în care condițiile de exercitare a dreptului de portabilitate menționate la articolul 20 din GDPR sunt îndeplinite, să primească datele furnizate Operatorului într-un format structurat de uz curent, care poate fi citit de dispozitive automate, precum și dacă este fezabil din punct de vedere tehnic să le transmită altor operatori, fără împiedicare.

Persoanele vizate au dreptul să depună plângeri la Autoritatea de control corespunzătoare (în special în Statul Membru în care își au reședința sau locul de muncă obișnuit sau statul în care a avut loc presupusa încălcare).

Aceste drepturi pot fi exercitate în scris prin poștă, la adresa indicată mai sus sau prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: ro.privacy@gigroup.com Atunci când cererea este transmisa pe cale electronică, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic de uz comun.

OPERATOR
GI GROUP STAFFING COMPANY SRL