Fiind un jucător cheie în domeniul resurselor umane la nivel global, ne dorim ca prin serviciile noastre să contribuim la evoluția pieței forței de muncă punând accent pe tot ceea ce implică munca la nivel personal cât și social.

 

 

Valori

Misiunea noastră a plecat de la cele 6 valori principale care alcătuiesc Grupul. Munca depusă de către fiecare individ și fiecare companie /client în Gi Group are la bază un set de valori în concordanță cu abordarea noastră față de piața forței de muncă și față de societatea în care operăm.

 

Gi Group percepe munca ca pe un mod în care oamenii se simt împliniți, o modalitate prin care își realizează visul cât și posibilitatea de a contribui la bunăstarea generală, cu impact pentru viitoarele generații. Acesta este și motivul pentru care activitatea Gi Group este orientată către crearea de noi oportunități de muncă oferindu-le oamenilor posibilitatea experimentării de locuri de muncă care să răspundă mai bine nevoilor și așteptărilor lor  respectând principiile de egalitate, imparțialitate, protejarea demnității și a siguranței personale fiind împotriva tuturor formelor de discriminare și de ilegalitate.

Gi Group este conștientă de rolul public și social pe care îl deține în societate. Fiind o companie multinationala în domeniul resurselor umane, avem un cuvânt de spus în stabilirea unor reguli noi și mai bune pentru dezvoltarea comunităților și domeniului resurselor umane, folosind cele mai bune practici la nivel mondial. Bunăstarea acționarilor noștri se încadrează, de asemenea, în responsabilitatea individuală a personalului companiei noastre. Toți angajații noștri sunt îndrumați pentru a-și asuma responsabilitatea și pentru a susține:

  • recunoașterea universală a drepturilor omului cât și protejarea lor;
  • respectarea legilor țărilor în care operăm care condamnă toate formele de abuz și de corupție;
  • legislația care reglementează sănătatea și protecția la locul de muncă, luând toate măsurile de prevenție;
  • mediul înconjurător, prin susținerea celor mai noi inițiative, tehnologii și practici cu scopul de a proteja.

Considerăm ca singura modalitate prin care angajații și reprezentanții companiei pot să-și îndeplinească munca este prin îndeplinirea sarcinilor cu cea mai mare atenție și grijă. Munca fiecăruia trebuie realizată cât mai bine atât pentru ei înșiși cât și pentru cei cărora li se adresează. În acest context, principiile activităților Gi Group au la bază două priorități:

 

  • Clienții noștri – atât companii cât și candidați – pentru a satisface cât mai bine nevoile specifice prin serviciile și uneltele personalizate, eficiente, targetate și prin soluții de durată care adaugă plus valoare.
  • Colegii noștri – consolidarea valorii și importanța pe care munca o are pentru fiecare dintre noi, având convingerea de faptul că, compania poate contribui și din perspectivă educațională.

Gi Group consideră capacitatea unei companii de a-și menține echilibrul pentru a performa, ca fiind un factor indispensabil pentru un business sănătos și profitabil cât și pentru obținerea de rezultate și atingerea obiectivelor părților interesate. Eficiența din punct de vedere economic trebuie să fie o combinație între servicii excelente – acesta însă nu trebuie să fie scopul suprem ci o activitate prin intermediul căreia se promovează organizația, angajații ei și mediul economic și social în cadrul cărora compania operează. Acestea trebuie urmărite cu tot respectul pentru lege, pe o piață cu competiție liberă, reglementată și corectă.

Gi Group consideră procesul de învățare continuu cât și încurajarea inovării ca fiind o condiție necesară pentru a putea aduce valoare adăugată locului de muncă cât și pentru susținerea continuității business-ului. Prin crearea de noi soluții care se adaptează tuturor condițiilor economice și sociale ar trebui să beneficieze toate părțile interesate. De fapt, angajații Gi Group consideră că ar trebui să vină în întrajutorarea mediului înconjurător și nu invers. Din acest motiv, ei s-au pus la dispoziția muncitorilor, candidaților, companilor și instituților, împărtășind din expertiza lor dând dovadă de profesionalism în fiecare zi.

Gi Group consideră faptul că oamenii stau la baza oricăror organizații. Înțelegem și respectăm importanța echilibrului între viața privată și cea profesională și de faptul că munca în echipă precum și implicarea activă în Misiunea companiei este esențială.

Prin perceperea valorilor și misiunii unei companii de către angajați ca fiind în concordanță cu viziunea asupra ceea ce presupune munca înseamnă să devină implicați într-un mod activ Este de așteptat ca toți membrii echipei Gi Group să stabilească o relație pozitivă cu colegii și superiorii lor, pentru a face schimb de opinii privind condițiile de muncă și să vină cu sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor companiei cât și a proceselor care aduc valoare adăugată terților. Schimbul de opininii trebuie să fie o caracteristică nu numai pentru relațiile cu colegii, ci și cu toți actorii implicați în care mândria, onoarea și reputația fiecărui individ poate fi obținută.