UVT anunță deschiderea proiectului „Practica de calitate pentru o carieră de succes”

Mai ales in aceste momente provocatoare pentru piața muncii, vrem sa ne aducem aportul, in calitate de specialiști si nu in ultimul rând, in calitate de oameni!
Cum facem asta?

„Universitatea de Vest din Timișoara a lansat astăzi, 22 octombrie 2020, proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes”, proiect care vizează creșterea nivelului de ocupabilitate în rândul a 325 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practică și prin dezvoltarea abilităților și competențelor practice solicitate de piața muncii.

Proiectul este implementat de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu SC GI GROUP STAFFING COMPANY SRL și crează cadrul necesar de formare și dezvoltare profesională pentru studenți, în vederea dobândirii de competențe necesare facilitării tranziției de la educație la piața muncii, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Constituirea și funcționarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatori din sectorul privat și public, reprezentativi de pe piața muncii, promovarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică și internship în cadrul sistemului de parteneriate sustenabil, creșterea gradului de conștientizare-educare în rândul studenților cu privire la necesitatea și importanța dezvoltării abilităților de luare a deciziilor de carieră prin servicii de orientare și consiliere profesională, reprezintă obiectivele specifice ale proiectului.”

Mai multe informații aici